Naminių gyvūnėlių palaiminimo ir lauko mišių rinkinys Badenui

Šeima per Mišias seserų Šv.  Joseph Baden motyvai.

Leave a Comment

Your email address will not be published.